[Ngỗng] Gái Trung Quốc - vừa ngon vừa rẻ lại nhiều nước